Piękne Ogrody

Odkrywamy sekrety pięknych ogrodów.
Poznaj praktyczne informacje i porady.

Ogrody wodne - fakty i porady

Na początku żył człowiek w naturalnej jedności z naturą. Lasy, łąki, strumienie, jeziora i zwierzęta były częścią jego życia. Tęsknota za naturalnym środowiskiem nigdy w nas nie wygasła.

Zarówno kwiat na oknie, kot w mieszkaniu, rybki w akwarium, jak i efektowny ogród wodny są przejawem tego samego dążenia człowieka do kontaktu z przyrodą.

Ogród wodny to nie tylko miejsce wypoczynku, ale też środek kojący ciało i duszę.

Planowanie ogrodów wodnych

Kto nosi się z zamiarem stworzenia sobie koło domu ogrodu wodnego, powinien to gruntownie zaplanować. Nie ma bowiem nic gorszego niż zbiornik wodny, który przemarza zimą do dna z powodu zbyt małej głębokości, który nie daje rybom dostatecznej przestrzeni do życia albo nie osiąga równowagi biologicznej.

Niedostateczna głębokość wody, albo brak odpowiedniej roślinności powodują nadmierny rozwój glonów, brak tlenu i w rezultacie zmianę zbiornika wodnego w zwykła kałużę.

Doskonały efekt można uzyskać wykorzystując, w miarę możliwości, naturalne sadzawki i cieki wodne.

Równowaga biologiczna w ogrodach wodnych

Właściwy dobór roślin pod względem gatunkowym i ilościowym gwarantuje czystość wody i dostateczną ilość tlenu koniecznego do życia ryb.

Rośliny wodne mają bardzo zróżnicowane wymagania co do głębokości wody. Niektóre wymagają co najmniej 10-30 cm wody, a inne tylko stale wilgotnego podłoża. Do pierwszej grupy należy m.in. grążel żółty albo grzybień-lilia wodna. Natomiast czermień błotna, tojeść albo kaczyniec są ozdobą brzegów zbiornika.

Zbiorniki wodne w ogrodach wodnych

Aby zmienić ogród przydomowy w ogród wodny nie trzeba koniecznie budować ogromnych stawów i basenów. Wystarczą do tego celu oczka wodne, poidła dla ptaków, małe wodospady i fontanny.